BRUK MUNNBIND på venterommet og under konsultasjon med lege hvis du kommer til legekontoret med symptomer på luftveisinfeksjon. 

Begrunnelsen for ønske om bruk av munnbind er for å begrense smitte av Covid-19 og virusinfeksjoner i så stor grad som mulig. 

Takk for forståelsen!